200 éves földhasználat és a felszínborítás változás és hajtótényezői a Kárpát-medencében

 

 

NASA Felszínborítás és földhasználat változás elemzés programja (NASA Land-Cover and Land-Use Change (LCLUC) Program)


Futamidő: 2012-2015


A program három fő célja:

1. A hosszú távú mezőgazdasági földhasználat változásának vizsgálata és ismeretek, kutatási eredmények bővítése a témában. Cél a földhasználat-változás mintázatának elemzése katonai felmérések alapján az 1840-es, 1890-es, 1930-40-es, valamint az 1960-70-es években a Kárpát-medencében, különös tekintettel a mezőgazdasági területek terjeszkedésére, a mezőgazdasági művelés elhagyására és a szántó-gyep konverziókra.

2. A mezőgazdasági földhasználat változás számszerűsítése a Kárpát-medencében és a tájmintázat változásának nyomonkövetése a jelentős gazdasági és intézményi/politikai átalakulás követően (szocializmus és az EU-bővítés). Ezen belül további cél:

a. a mezőgazdasági területek és azok változásainak térképezése (pl. mezőgazdasági művelés terjeszkedése és elhagyása és a szántó-gyep konverziók) 1979-ben, 89-ben és 2000-ben és 2010-ben az egész Kárpát-medencében (397.400 km2), Landsat MSS / TM / ETM + felvételek felhasználásával,

b. új módszerek kifejlesztése a mezőgazdasági tevékenység intenzitásának számszerűsítésére

c. a fragmentáció térképezése (pl. táblaméretek változása).

3. A mezőgazdasági földhasználat változás hatótényezőinek elemzése és annak feltárása, hogy a mintaterületen a korábbi földhasználat miképpen befolyásolja a jelenleg tapasztalható földhasználat alakulását. Ezen belül cél:

a.földrajzilag súlyozott regressziós modellek segítségével megérteni a korábbi évtizedekben (1979 - 2010) tapasztalható változásokat a mezőgazdasági területeken,

b. térbeli adatmodellek segítségével elemezni a hosszú távú mezőgazdasági változásokat, mint például a környezetállapotot, a mezőgazdasági termelést, a társadalmi-gazdasági helyzetet, a népességet, és a földhasználati múltat,

c. hajlandósági mutatón alapuló párosítást alkalmazva (propensity score matching) elkülöníteni a mezőgazdasági területek változásának különböző folyamatait a szocializmus eltérő tulajdonszabályai (állami, privát, kooperatív), a különböző földreformok és az EU csatlakozás során.

 

Partnerek:

Volker C. Radeloff 1, Éva Konkoly-Gyuró2, Tobias Kuemmerle1

Jacek Kozak3, Lubos Halada4, Géza Kiraly2,

Daniel Müller5, Urs Gimmi6, and Patrick Hostert7

 

radeloff@wisc.edu, egyuro@emk.nyme.hu, kummerle@wisc.edu,

jkozak@gis.geo.uj.edu.pl, mueller@iamo.de, urs.gimmi@wsl.ch,

lubos.halada@savba.sk, patrick.hostert@geo.hu-berlin.de

 

1 Department of Forest and Wildlife Ecology, University of Wisconsin-Madison,

1630 Linden Drive, Madison WI 53706, USA

2 Institute of Environmental and Earth Sciences, University of West Hungary,

PO Box 132, H-9401 Sopron, Hungary

3 Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University

ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Poland

4 Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences

Branch Nitra, Akademicka 2, SK-949 01 Nitra, Slovakia

5 Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO)

Theodor-Lieser-Str.2, 06120 Halle (Saale), Germany

6 Land-Use History Group, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research

Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, Switzerland

7 Department of Geography, Humboldt-University Berlin,

Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Germany

 

Bővebb információ a program honlapján érhető el.