Tanulmánykötet


Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére

A szerkesztőbizottság tagjai

A szerkesztőbizottság elnöke

Prof. Em. Dr. Lett Béla   Soproni Egyetem EMK Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Szerkesztőbizottság

Dr. Gál János                 Soproni Egyetem EMK Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

Dr. Horváth Sándor       Soproni Egyetem EMK Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

  Mészáros Károly Emlékalapítvány titkára

Dr. Molnár Katalin         Soproni Egyetem BPK Társadalom-, Szociális és Kommunikációtudományok Intézet

Dr. Schiberna Endre      Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet

Dr. Stark Magdolna       Soproni Egyetem EMK Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet