Erdészeti marketing és kereskedelem

Tárgyfelelős: Puskás Lajos

Oktató(k): Puskás Lajos

 

A hallgatók megismertetése a kereskedelem alapvető fogalmaival, erdészetben jelentkező
sajátos tényezőivel, és a marketing alapvető fogalmaival, eszközrendszerével,
módszereivel, a vállalati stratégia mellett a marketing stratégia jelentőségével, a stratégiai
tervezéssel; az alapvető piaci formákkal és magatartással, az erdészeti vállalkozások
kereskedelmi tevékenységével. Ismeret nyújtás a fa- és egyéb erdőgazdasági termékek
szolgáltatások piacait, piaci pozícióit, továbbá az erdészetben jelentkező sajátosságokból
adódó marketing tevékenységet, lehetőséget, a termékek belföldi illetve külföldi
kereskedelmét illetően.

 

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény