Erdészeti politika és erdészettörténet

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Tamás

Oktató(k): Dr. Horváth Tamás, Dr. Veperdi Gábor

 

Az erdészeti politika oktatásának célja, hogy az hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkezzenek azokról
a hosszú távú politikai folyamatokról, amelyek az erdőgazdálkodás helyét meghatározzák az ágazati
politikák között, az erdőgazdálkodás szerepét ismerjék a nemzetgazdaságon belül, felismerjék az
egyes érdekcsoportok által megfogalmazott elvárásokat és képesek legyenek az erdő hármas
funkciójának az összhangját megteremteni a különböző erdőállományok esetén. Az erdészettörténeti
rész szerepe az általános tájékoztatás, hogy a hallgatók folyamatában és történetiségében legyenek
képesek értékelni az erdészetpolitikai folyamatokat.

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény

Letöltések

Erdészettörténet oktatási segédlet