Erdő- és kárérték számítás

Tárgyfelelős: Dr. Gál János

Oktató(k): Dr. Gál János, Dr. Puskás Lajos

 

A tantárgy oktatásának célja az erdőnek, mint megújítható természeti erőforrásnak okszerű használatához szükséges legfontosabb ismérvek elsajátítása, az erdő komplex értékének, az azt ért káros hatások értékének meghatározására szolgáló módszerek elsajátítása. Az erdészeti üzemek ökonómiai jellegzetességeinek és szervezeti felépítésének megismertetése az állami és magánerdőgazdálkodás keretén belül. Az erdő hármas funkciójához kapcsolódó értékelési eljárások módszertanának megismerése. 

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény

Letöltések