Erdőbecsléstan

Tárgyfelelős: Dr. Gál János

Oktató(k): Dr. Gál János, Dr. Horváth Tamás, Dr. Veperdi Gábor

 

Az oktatás célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egyesfák és a faállományok paraméterei
meghatározásának módszereivel és eszközeivel, készség szintjén sajátítsák el a mérőeszközök és
mérőműszerek használatát, megismerjék a különböző mintavételi stratégiákat és képesek legyenek
a gyakorlat által felmerülő adatigényekre költséghatékony és ismert pontosságú mintavételi
módszerek kialakítására.

 

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény

Letöltések