Erdőpedagógia és kommunikáció

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Tamás

Oktató(k): Dr. Horváth Tamás

 

Az oktatás célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik az erdei iskoláztatás gyakorlatát, az Erdőpedagógia
szerepét a környezettudatos magatartás kialakításában, és képesek azt alkalmazni a kellő
módszertani kultúra birtokában. A kommunikáció a szakmai politika eszközeinek egyike, így cél a
kommunikáció alapjainak elsajátítása, az üzleti kommunikáció elemeinek megismerése, ezek
szakma specifikus elemeinek elsajátítása az attitűdformálás és a magatartás befolyásolása
érdekében (vállalati kommunikáció).

 

Tantárgyi program 

Aktuális tantárgyi követelmény