Faterméstan

Tárgyfelelős: Dr. Gál János

Oktató(k): Dr. Gál János, Dr. Veperdi Gábor

 

A tantárgy oktatásának célja megismertetni a hallgatókat a faállományban végbemenő növekedési folyamatok mennyiségi
mértékével és modellezésével, összefüggésben az idővel, a termőhellyel és az ember technikaigazdasági
beavatkozásával.

 

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény

Gyakorlati feladathoz segédlet

Oktatási segédlet