Környezetgazdaságtan

Tárgyfelelős: Dr. Puskás Lajos

Oktató(k): Dr. Puskás Lajos

 

A tantárgy oktatásának célja: A környezet és a gazdaság kapcsolata. A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás. A
környezetvédelmi szempontok érvényesítési lehetőségei a vállalatirányításban. A közgazdasági
értékelési eljárások megismerése, és alkalmazhatósága

 

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény