Környezeti nevelés, erdőpedagógia

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Tamás

Oktató(k): Dr. Horváth Tamás

 

Az oktats célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a környezeti nevelés alapjait, megismerkednek a
pedagógiai alapismeretekkel. Megismerik az erdei iskoláztatás gyakorlatát, az Erdőpedagógia
szerepét a környezettudatos magatartás kialakításában, s képesek azt alkalmazni a kellő
módszertani kultúra birtokában. Cél az általános környezeti nevelési ismeretekbeli tájékozottság,
ezen belül az erdei iskolák működésének, módszereinek és lehetőségeinek megismerése.

 

Tantárgyi program 

Aktuális tantárgyi követelmény