Környezetjogi és igazgatási ismeretek

Tárgyfelelős: Dr. Tirászi Ágnes

Oktató(k): Dr. Tirászi Ágnes

 

A tárgy oktatásának célja a környezetvédelem jogi szabályzásának megismertetése a hallgatókkal.
A szakjogon belül a tárgy struktúráját a polgári jog‐ közigazgatási jog – szabálysértés – büntetőjog
elkülönítése képezi, és annak a szemléletnek az átadása, hogy melyik jogintézmények,
cselekmények melyik jogágba tartoznak és milyen jogkövetkezményt váltanak ki.


Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény