Közjóléti és magánerdő-gazdálkodási ismeretek

Tárgyfelelős: Dr. Puskás Lajos

Oktató(k): Dr. Puskás Lajos

 

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a magánerdőgazdálkodás
sajátos szervezeti formáit, motivációt, a gazdasági tényezők allokációját. A szektor részletes
történeti fejlődésének elemzése által érthetővé válik a jelenkori problémák lényege és
megítélhetők a lehetséges jövőbeli fejlődési pályák. Az erdő társadalmi szolgáltatásai. A
társadalom elvárásai az erdőkkel szemben. Közjóléti erdők fejlesztésének
szempontrendszere. A közjóléti célú erdőgazdálkodás költségei. A szolgáltatások
következtében fellépő károk, hozamkiesések. A közjóléti erdőgazdálkodás finanszírozása.
Az ökoturizmus erdészeti vonatkozásai. A turisztikai terhelés vizsgálata és a szabályozások
lehetőségei. Védelmi célú növénytelepítések. Az erdő közjóléti szolgáltatásainak értékelése.
Parkerdők, városi erdők, parkok tervezésének szempontjai.

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény