Nelder-kísérlet

A Nelder-kísérlet

Számos, a szakirodalomban fellelhető ún. növőtér index létezik, amelyek az azonos illetve eltérő fafajok növekedését parametrizálják annak függvényében, hogy adott egyednek mekkora tér (növőtér) áll rendelkezésére a fejlődése alatt. Bizonyítható ugyanis, hogy adott faegyed növekedésében bizonyos szintig korlátozó tényező az inter- illetve az intraspecifikus kompetíció, amelyet a faterméstan tudományterülete a növőtérrel hoz összefüggésbe. Nelder 1962-ben publikált egy általa beállított speciális kísérleti elrendezést, amely alapvetően az egyes fák növőterének vizsgálatát célozta.

Az ültetési hálózat – tőtávolság – az egyik legfontosabb környezeti változó és valószínűleg az egyetlen, amelyet direkt befolyásolni vagyunk képesek. Ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk valamely környezeti tényező növekedést befolyásoló hatását (ezzel a becsülni tudjuk majd a megkötött légköri széndioxid mennyiségét), létre kell hoznunk egy olyan rendszert, amelyben minimálisra tudjuk csökkenteni azokat a paramétereket, amelyeket nem, vagy csak igen kis mértékben tudunk befolyásolni, illetve nem ismerjük a növekedésre gyakorolt pontos hatását.

A Nelder-féle kísérleti elrendezésben közel homogén termőhelyi viszonyok mellet kontrolálni tudjuk a növőtér növekedésre gyakorolt hatását anélkül, hogy nagyszámú, változó hálózatú kísérleti területeket hoznánk létre.

Magyarországon az Erdészeti Tudományos Intézet által telepített számos kísérleti terület létezik – fenyő és lombos fafajokra – amelyek alapvetően változó hálózatú négyszög illetve háromszög kötésű mintaterületek. Ezen mintaparcellákra jellemző, hogy adott területen belül az egyes egyedek növőtere azonos egészen az első nevelővágásig. A Nelder-kísérletben az egyedek növőtere ezzel szemben viszont valamely mértani sor szerint változik, és ez adja a kétféle kísérleti elrendezés leglényegesebb különbségét.

A projekt keretében a Soproni Egyetem a Technischen Universität München részvételével, az AUDI Hungaria Motor Kft. megbízásából létrehoz két helyszínen 2-2, speciális elrendezésű ültetési hálózati kísérleti területet, amelynek kivitelezését a KAEG Zrt. végzi el. A két kísérleti terület igazodik a TUM és az AUDI AG. több országot átfogó kísérleti terület hálózatához. A kísérleti területek rendszeres időközönként kerülnek felmérésre. Az adatok kiértékelését a két Egyetem közös adatbázis alapján végzi.