Nemzetközi természetvédelmi jog

Tárgyfelelős: Dr. Tirászi Ágnes

Oktató(k): Dr. Tirászi Ágnes, Dr. Nagy Dániel

 

A tárgy oktatásának célja a nemzetközi természetvédelem jogi szabályzásának megismertetése a
hallgatókkal. A szakjogon belül a tárgy struktúráját az EU szabályozás, a nemzetköz szerződések
jogi mechanizmusa és a nemzetközi magánjog szabályai képezik. Globalizálódó világunkban a
felmerülő problémák kezelése nem oldható meg országos szinten, hanem ehhez a nemzetközi
környezet és elvárások, kötelezettségek magas szintű ismerete is szükséges. Ezen tényezők
fontosságát Magyarország EU tagsága csak tovább fokozza, mivel számos példa igazolja, hogy az
Európai Uniós jogszabályok és szabályozás mechanizmusok ismeretének hiánya súlyos
konfliktusokat okozhat. Nyilvánvaló mindenki számára, hogy ezen tendenciák jelentősége a
jövőben továbbra is fokozódni fog, ami mindenképpen igényli a hallgatók ismereteinek minél
szélesebb körű megalapozását. Ugyanakkor a nemzetközi jog fontos ismérve a nagyfokú
tradicionalitás, a szokásjogok továbbélése, az országok függetlenségének hangsúlyozása, az
államfelelősség bonyolult kérdésköre, ami szintén a témakör minél részletesebb megismerését
igényli.

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény