Projekt és pályázati menedzsment

Tárgyfelelős: Dr. Puskás Lajos

Oktató(k): Dr. Puskás Lajos

 

A tantárgy bemutatja a pályázati források rendszerét, különös tekintettel az Európai Unió forrásaira
és a hazai forrásokra. A hallgatók megismerik a hazai pályázati intézményrendszert. További cél az
általános menedzsment alapismereteinek, átadása és a pályázatírás technikáinak elsajátítása.

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény