Szakjog és igazgatás

Tárgyfelelős

Oktató(k)

 

A tárgy oktatásának célja az alapvető jogszabályi elvárások megismertetése a hallgatókkal. A tárgy az általános jogi tárgy és szakjogi tárgy ötvözésével jött létre, és mint ilyen, általános és szakjogi ismereteket is közvetít. Általános ismereti szinten kell tisztában lenni a jogrendszer, alaptörvény, jogalkotás, alkotmánybíráskodás, bírósági ítélkezés folyamataival. A szakjogon belül a tárgy struktúráját a polgári jog- közigazgatási jog – szabálysértés – büntetőjog elkülönítése képezi, és annak a szemléletnek az átadása, hogy melyik jogintézmények, cselekmények melyik jogágba tartoznak és milyen jogkövetkezményt váltanak ki.

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény