Tanulmánykötet


Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére

Szerzőknek

A kéziratok követelményei

 • Kéziratokat kizárólag elektronikus formában, e-mailen fogadunk. A kéziratokat és a közléssel kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre várjuk: starkmagda@gmail.com • A kéziratok Microsoft Word vagy azzal teljesen kompatibilis szövegszerkesztővel készüljenek! 
 • A képek, ábrák, térképek, táblázatok legyenek beszámozva, legyenek a szövegbe illesztve, és legyen a szövegben utalás rájuk, a tördelés során ugyanis a helyük változhat. 
 • Az alkalmazott betűtípus és méret: Times New Roman 12. Sortávolság: szimpla. 
 • A kéziratok terjedelme táblázatokkal, ábrákkal stb. együtt ne haladja meg a 16 A4-es oldalt. 

A cikkek kötelező/ajánlott szerkezete: 

 1. cím, magyarul és angolul szerző(k) – név, intézmény, csak az első szerző e-mail elérhetősége (kötelező); 
 2. magyar nyelvű kivonat (maximum 200 szó) és maximum 5 kulcsszó (kötelező); 
 3. angol nyelvű absztrakt (maximum 200 szó) és maximum 5 kulcsszó (kötelező); 
 4. bevezetés, célok; 
 5. a téma felvezetése, a vonatkozó szakirodalom bemutatása, értékelése; 
 6. az alkalmazott módszerek (ha értelmezhető); 
 7. a téma tárgyalása/kutatási eredmények (ha értelmezhető); 
 8. következtetések/összefoglaló; 
 9. irodalomjegyzék, ha a felhasznált forrásművek DOI számmal rendelkeznek, kérjük azokat is feltüntetni (az ISBN vagy ISSN számon túl)!