Tájtudományi és Vidékfejlesztési Intézeti Tanszék publikációi

2018

 

Konkoly-Gyuró É., Völler S., Bacsárdi V., Tirászi Á. 2018. Recording Perceptions of Landscape Change in Central European Transboundary Areas in the 20th Century – the Oral History Approach. In: Elmar Csaplovics/Anke Hahn/Christopher Marrs/Stephan Schöps (Hrsg.). Transnational Ecological Networks in Central Europe. A Compilation of Results and Outputs from the EU Central Europe TransEcoNet Project. Rhombos-Verlag, Berlin. pp. 194-208.

Konkoly-Gyuró É. – Balázs P: 2018. A történelmi Magyarország területhasználatának és felszínborításának változása a dualizmus korában. (Land use and land cover change of the historic Hungary in the era of dualistic Austro-Hungarian Monarchy) In. Demeter G. főszerk. Térinformatikai Rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához (1869-1910). (A Historical Geographical Atlas of Hungary for the Regional Analysis of Socio-economic Phenomena (1869-1910)  ISBN:978-615-00-0819-6 https://www.gistory.hu/g/hu/gistory/otka

Konkoly-Gyuró É. 2018. Conceptualisation and perception of landscape and its changes in a transboundary area. A case study of the southern German-French borderland. Land Use Policy. 79. 556-574.

Konkoly-Gyuró É., Tirászi Á. 2018. Tájobszervatóriumok Európában. Előadás. Tájmonitoring és Fertő-táj Obszervatórium a Nemzeti Tájstratégia és az Európai Tájegyezmény célkitűzéseinek megvalósításáért c. szakmai nap. 2018.04.26. Soproni Egyetem Ligneum 

Konkoly-Gyuró É. 2018. Perception of landscape and its changes in a French-German transboundary areas. in. Book of Abstract of the 28 th session of the PECSRL biennial international conference – European landscapes and quality of life. Clermont Ferrand – Mende France. 3-9 Septembre.     

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. 2018. Long-term changes of forest cover in the Hungarian-Slovenian transboundary area, Geophysical Research Abstracts 20: Paper EGU2018-10129 

Balázs P.,, Bartha D., Konkoly-Gyuró É. 2018: Die Veränderung des Waldgebietes des Karpatenbeckens vom 19. bis zum 20. Jahrhundert – Ursachen und Folgen. 48. Internationalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf: Der Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum im pannonischen Raum. Bad Radkersburg, Österreich, 3-6. Juli 2018.

 

2017

 

Berki I. – Konkoly-Gyuró É. 2017. A tartomány természetföldrajza, felszínborítása és tájai. In: Burgenland. A Kárpát-medence régiói; 14.. Jankó Ferenc - Fábián Attila - Hardi Tamás (szerk.):  Budapest: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2017. pp.117-156.

ISBN 978 963 359 075 1

Munteanu, C., Kuemmerle, T., Boltiziar, M., Halada, L., Kaim, D., Király G., Konkoly-Gyuró E., Kozak J., Lieskovsky J., Mojses M., Müller, D., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Radeloff,V.C. 2017. 19th century land use legacies affect agricultural abandonment, Regional Environmental Change, 1-14. DOI: 10.1007/s10113-016-1097-x  Q2, 5 év impact 2,7.

Konkoly-Gyuró É., Király G., Nagy D., Balázs P., Tirászi Á. 2017. Overview of the 18th-20th century military surveys in the light of the land cover change assessment in Eastern Central Europe, Perimetron Vol. 12. No. 4. pp. 142-180. http://www.e-perimetron.org/Vol12_4.htm

 

2016

 

Konkoly-Gyuró É., Balázs P., Király G., Nagy D. 2016: Felszínborítás-változás a Vendvidéken és az Őrségben. In: Bartha D. (szerk.): Az Őrségi Nemzeti Park. I. kötet. Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Őriszentpéter. ISBN 978-615-5600-05-0, pp. 437-447.

Konkoly-Gyuró É.; Balázs P.; Tirászi Á.; Király G. 2016: Felszínborítás változások a történelmi Magyarország tájain a 19. század közepétől napjainkig. In: Horváth, G. (szerk.): Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten, 2015. május 21-22. között zajlott VI. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa. ISBN 978-963-284-778-8. pp. 87-96.

Konkoly-Gyuró É. 2016: A tájkarakter jelentősége a tájkutatásban. In: Horváth, G. (szerk.): Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek. A Budapesten, 2015. május 21-22. között zajlott VI. Magyar Tájökológiai Konferencia kiadványa. ISBN 978-963-284-778-8. pp. 78-86. 

Konkoly-Gyuró É..; Balázs P. 2016: Erdőborítás változás a Kárpát-medence térségében a 19. század közepétől napjainkig. Erdészettudományi Közlemények. 6. évf. 1. sz. pp. 79-97.

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Wrbka T. 2016: Land cover continuity as a tool for nature conservation. Landscape changes in Lake Fertő/Neusiedler See transboundary region during the past 200 years. Acta ZooBot Austria 153, pp. 47–65. 

Munteanu C, Kuemmerle T, Boltiziar M, Halada L, Kaim D, Király G, Konkoly-Gyuró E, Kozak J, Lieskovsky J, Mojses M, Müller D, Ostafin K, Ostapowicz K, Radeloff VC. 2017. 19th century land use legacies affect agricultural abandonment, Regional Environmental Change, 1-14. DOI: 10.1007/s10113-016-1097-x 

Konkoly-Gyuró É. 2016: Tájvédelem és rendezés. Oktatósi Segédlet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó p. 120. ISBN 978-963-359-069-0 

 

2015

 

Jepsen M. R.; Kuemmerle T.; Müller D; Erb K.; Verburg P. H.; Haberl H.; Vesterager J. P.; Andri M.; Antrop M.; Austrheim G.; Björn I.; Bondeau A.; Bürgi M.; Bryson J.; Caspar G.; Cassar L. F.; Conrad E.; Chrom P.; Daugirdas V.; Van Eetvelde V.; Elena-Rosselló R.; Gimmi U.; Izakovicova Z.; Kozak J.; Konkoly-Gyuró É.; Krausmann F., Mander Ü.; McDonagh J.; Pärn J.; Niedertscheider M.; Nikodemus O.; Ostapowicz K.; Pérez-Soba M.; Pinto-Correia T.; Ribokas G.; Rounsevell M., Schistou D.; Schmit C.; Terkenli T.S.; Tretvik A. M.; Trzepacz P.; Vadineanu A.; Walz A.; Zhllima E.; Reenberg A. 2015: Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Lan Use Policy. Volume 49, December 2015, Pages 53–64.

Munteanu C.; Kuemmerle T.; Keuler N. S.; Müller D.; Balázs P.; Dobosz M.; Griffiths P.; Halada L.; Kaim D.; Király G.; Konkoly-Gyuró É.; Kozak J.; Lieskovsky J.; Ostafin K.; Ostapowicz K.; Shandra O.; Radeloff V. C 2015: Legacies of 19th century land use shape contemporary forest cover. Global Environmental Change. Volume 34. Pages 83-94. 

Konkoly-Gyuró É. 2015: How does a sacralscape come into being? In: Bambi G.; Barbari M. 2015. The European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas. International Conference proceedings. 4-6 December 2014, Firenze – Italy. ISBN 978-88-6655-812-5 (online), Firenze University Press. pp. 257-268.

 

2014

 

Hermann, A.; Kuttner, M.; Hainz-Renetzeder, C.; Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Brandenburg, C.; Allex, B.; Ziener, K.; Wrbka, T. 2014: Assessment framework for landscape services in European cultural landscapes: An Austrian Hungarian case study. Ecological Indicators 37: pp. 229-240.

Munteanu, C., Kuemmerle, T., Boltiziar, M., Butsic, V., Gimmi, U., Kaim, D., Király, G., Konkoly-Gyuró, É., Kozak, J., Lieskovský, J., Mojses, M., Müller, D., Ostafin, K., Ostapowicz, K., Shandra, O., Štych, P., Walker, S., Radeloff, V.C., 2014: Forest and agricultural land change in the Carpathian region—A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land use policy 38, 685–697.

Király G., Balázs P., Horváth J., Konkoly-Gyuró É. 2014: A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum történeti változásai régi térképek és irodalmi források alapján. In: Bartha D. – Horváth J. (szerk): A Szalafői Őserdő. – Silva Naturalis 3., pp. 29-43.

Konkoly-Gyuró É., Tirászi Á., Balázs P., Nagy D., Király G. 2014: A vízrendszer, a felszínborítás és a tájkarakter változása a Fertő-Hanság medencében. In: Füleky Gy.(szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében. A vízgazdálkodás története a Kárpát-medencében. X. Tájtörténeti Konferencia kötete. Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány. pp. 42-48.

 

2013

 

Konkoly-Gyuró É. 2013: Környezettervezés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 448p. ISBN:978-963-286-682-6  

Konkoly-Gyuró É. 2013: Tájökológiai és –tervezési Glosszárium. 4. Javított változat. Tájműhely. Budapest. 40p. ISBN: 978-963-334-105-6 

Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Nagy G. (szerk.) 2013: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. Sopron. 287p. ISBN: 978-963-334-102-5 

Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Tirászi Á.; Balázs P.; Bianchi S.; Hahn A.; Völler S.; Burnet J.; Torkar G. 2013: A tájkarakter változás érzékelése határon átnyúló közép-európai térségekben - 20. századi szóbeli történelem In: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. 287p. ISBN:978-963-334-102-5 

Király G.; Konkoly-Gyuró É.; Márkus I.; Nagy D.; Sági É. 2013: A Fertő tónak és környékének változásai régi térképek alapján. In: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. 287p. ISBN:http://www.isbnsearch.org/isbn/9789633341025 978-963-334-102-5 

 

2012

 

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Király G. 2013: Az országhatár szerepe az őrségi táj változásában In: Tájtudomány - Tájtervezés. V. Magyar Tájökológiai Konferencia. Konferencia kiadvány. Sopron. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. 287p. ISBN: 978-963-334-102-5

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk.) 2012. V. Magyar Tájökológiai Konferencia absztrakt kötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 76p. ISBN 978-963-334-064-6 

Wrbka T.; Renetzeder C.; Kuttner M.; Hermann A.; Brandendurg C.; Ziener K.; Allex B.; Liebl U.; Czachs C.; Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Balázs P.; Bacsárdi V. 2012: Biodiversity and Ecosystem Services as scientific foundation for the sustainable implementation of the Redesigned Biosphere Reserve “Neusiedler See”. ISBN 978-3-7001-7289-5 Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2012: Az év fája a Padus avium. Kultúrtörténeti, kertészeti vonatkozások. Erdészeti Lapok. CXLVII. évf.: 131.sz. pp. 228-230. Letöltés (PDF formátum) 

Hermann A.; Kuttner M.; Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Brandenburg C.; Allex B.; Ziener K.; Wrbka T. 2012:  Assessment framework for landscape services in European cultural landscapes: An Austrian Hungarian case study. Ecological IndicatorsLink Science Direct

Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Bacsárdi V.; Balázs P. 2012: Planning Instruments. Implementation measures. Core Output. TransEcoNet WP6: Identities and Strategies Action 6.5.3. 61p. Letöltés (PDF formátum). 

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Király G. 2012: Az országhatár szerepe az őrségi táj változásában. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájszerkezet, felszínborítás és tájváltozás elemzése szekciójában. Sopron. augusztus 30. Letöltés (PDF formátum)

Király G.; Konkoly-Gyuró É.; Márkus I.; Nagy D.; Sági É. 2012: A Fertő tónak és környékének változásai régi térképek alapján. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájszerkezet, felszínborítás és tájváltozás elemzése szekciójában. Sopron. augusztus 30. Letöltés (PDF formátum)

Guttmann E.; Puskás L.; Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. 2012: A TÉKA projekt Győr-Moson-Sopron megyei felmérésének tapasztalatai. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájértékek kataszterezése, tájkarakter szekciójában. Sopron. augusztus 31. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Tirászi Á.; Balázs P.; Bianchi S.; Hahn A.; Torkar G.; Völler S. 2012: A tájkarakter változás érzékelése határon átnyúló közép-európai térségekben - 20. századi szóbeli történelem. Előadás az V. Magyar Tájökológiai konferencia Tájértékek kataszterezése, tájkarakter szekciójában. Sopron. augusztus 31. Letöltés (PDF formátum)

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Király G. 2012: A táj átalakulásának feltárása történeti térképelemzés és kérdőíves felmérés alapján az Őrségben és a Vendvidéken. TransEcoNet Projektriport. WP6. Action 6.1.1. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Tirászi Á.; (Eds) 2012: Hahn A.; Voller S.; Balázs P.; Trokar G.; Ellis Burnet  J. 2012: Perception of landscape changes in three trans-boundary focus areas based on oral history surveys with local inhabitants, stakeholders and experts. TransEcoNet WP6: Identities and Strategies. Action 6.1. University of West Hungary. Sopron. Online ISBN 978-963-334-074-5 Letöltés (PDF formátum)

Tirászi Á.; Terpó V.; Konkoly-Gyuró É.; Balázs P. 2012: Visualisation of landscapes.: TransEcoNet Project Report. Action 6.3 Letöltés (PDF formátum)

 

2011

  

Konkoly-Gyuró É. 2011: Conceptual evolvement of the landscape functions assessment. In. Borrowing services from nature. Methodologies of ecosystem services based on Hungarian case studies. CEEweb for Biodiversity.pp. 9-24. Budapest. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2011: Highlights of the landscape historical research. In Proceedings of the TransEcoNet Workshop on Landscape History. pp 5-10., Sopron, Lővér Print. Letöltés (PDF formátum)

 

Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Balázs P.; Király G. 2011: Assessment of land cover change in western Hungarian landscapes. In Proceedings of the TransEcoNet Workshop on Landscape History. pp. 75-89., Sopron, Lővér Print. Letöltés (PDF formátum)

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk) 2011: TransEcoNet Workshop on Landscape History – Proceedings, University of West Hungary, Faculty of Forestry, 22. April 2010, Sopron, Lővér Print. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2011: Az év fája a tiszafa. Erdészeti Lapok. CXLVI. évf. 12. szám. pp. 366-368. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2011: Identities and Strategies. Presentation at the TransEcoNet project meeting. Illmitz, Austria. 23. November Letöltés (PDF formátum)

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É.; Bacsárdi V.; Király G. 2011: Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein. Őrség. Szekcióelőadás. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Tudományos Konferencia, Környezetvédelmi Szekció. Sopron, október 05. Letöltés (PDF formátum)

 

2010

 

 

Konkoly-Gyuró É. 2010: A transboundary landscape between Austria and Hungary around the Lake Fertő/Neusiedler. Futuropa. For a new vision of landscape and territory. Council of Europe. No.2/2010. pp. 22-23. Letöltés (PDF formátum)

 

Konkoly-Gyuró É.; Tirászi Á.; Wrbka T.; Prinz M.; Renetzeder C. 2010: Határon átívelő tájak karaktere. A Fertő-Hanság medence és Sopron térsége. / Der Charakter grenzüberschreitender Landschaften. Das Fertő/Neusiedlersee-Hanság-Becken und die Region Sopron. Nyugat-Magyarországi Egyetem Kiadó (Lővérprint), Sopron. p.43. A kétnyelvű kiadvány az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány támogatásával készült. ISBN:978-963-9883-53-6 Letöltés (PDF formátum)

 

Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. 2010: TransEcoNet Workshop on Landscape History, Abstract. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó Sopron. Letöltés (PDF formátum)

 

Konkoly-Gyuró É. 2010: Highlights of the landscape historical research. In: Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk.) TransEcoNet Workshop on Landscape History, Proceedings. Sopron: NyME Kiadó, Sopron pp. 5-10. Letöltés (PDF formátum)

 

Konkoly-Gyuró É.; Nagy D.; Balázs P.; Király G. 2010: Assessment of land cover change in western Hungarian landscapes In: Balázs P.; Konkoly-Gyuró É. (szerk.) TransEcoNet Workshop on Landscape History, Proceedings. Sopron: NyME Kiadó, Sopron  pp. 5-10. Letöltés (PDF formátum)

 

 

2009

 

 

Konkoly-Gyuró É. 2009: Az év fája a mézgás éger. Erdészeti lapok. CXLIV. évf. 11. sz. pp. 340-341. Letöltés (PDF formátum)

 

Pérez-Soba M.; M. Danes; L. Jones; S. Petit; N. Bertrand; V. Briquel;  M. L. Paracchin.; Kenderessy F.; P. Vinther; B. Hasler; C. Pacini; C. Contini; L. Omodei Zorini; Z. Imrichova; J. Farrington; D. Rothman; E. Konkoly; S. Jombach; and Z. Tatai. 2009: Framework and methodology for a regional sustainability assessment based on land use functions. In: Ecolgy and Society 16. Letöltés (PDF formátum)

 

 

2008

 

 

Farrington J. H.; Kuhlman T.; Rothman D. S.; Imrichkova Z.; Konkoly-Gyuró É. 2008: Reflecions on social and economic indicators for land-use change. In. Helming K.; Perez-Soba M;. Tabbush P. (Eds.): Sustainability Impact Assessment of Land Use Changes. Springer. pp. 325-348. Absztrakt

Konkoly-Gyuró É. 2008: Tájkutatás, Tájtervezés és tájgazdálkodás perspektívái az Európai Tájegyezmény tükrében. pp. 31-44. In Csorba Péter- Fazekas István szerk. Tájkutatás – Tájökológia. Meridián Alapítvány Debrecen. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Jombach S.; Tatai Zs. 2008: A tájidentitás indikátorai európai fenntarthatósági hatásvizsgálatban. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat. 9. szám. pp. 52-59. Letöltés (PDF formátum)

Barczi A..; Csorba P.; Lóczy D.; Mezősi G.; Konkolyné Gyuró É.; Bardócziné Székely E.; Csima P.; Kollányi L.; Gergely E.; Farkas Sz. 2008: Suggested landscape and agri-environmental assessment. Tájökológiai Lapok. 6. (1-2). pp. 77-94. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2008: Az év fája a törékeny fűz. Kertészeti, kultúrtörténeteti és táji vonatkozások. Erdészeti Lapok. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Bartha D. 2008: Az év fája a törékeny fűz. Folyó és patakpartok vesszeje. Élet- és Tudomány 51-52.  pp. 1624-1626. Letöltés (PDF formátum)

Michelin Y.; Gustavsson R.; Pinto Correia T.; Briffaud S.; Geelmuyden A..; Konkoly-Gyuro É.; Pirnat J. 2008: The Landscape Ambassador Experience: towards a new educational approach for improving landscape planning and management with farming systems and the European Landscape Convention in mind. Satellite Session: Education in landscape and territory agronomy. 8th European IFSA Symposium, 6 - 10 July 2008, Clermont-Ferrand (France) pp. 961-970. Letöltés (PDF formátum)

2007

Konkoly-Gyuró É. 2007: The Pannonian Great Plain a flourishing garden? Water as a key to the history and future of the central lowlands in the Carpathian basin. In: Pedroli et al eds. Europe’s Living Landscapes. Essays Exploring our identity in the countryside. Landscape Europe Wageningen/KNNV Publishing Zeist. pp. 295-308. Megtekintés

Konkoly-Gyuró É.; Jombach S. 2007: Risk and vulnerability of landscape identity. In. Bunce R.G.H. – Jongman R.H.G. – Hojas, L. & Weel, S. eds. 25 Years of Landscape Ecology: Scientific Principles in Practice. Proceedings of the 7th IALE World Congress. pp. 566-567. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Jombach S.; Tatai Zs: 2007: Indicators for Landscape Identity: a novel social sustainability impact issue. SENSOR Newsletter 5. pp. 8-10. Letöltés (PDF formátum)

Bartha D.; Konkoly-Gyuró É.; Szabó I. 2007: A szegények kenyere. Az év fája a szelídgesztenye. Élet és Tudomány. pp. 1294-1297. Letöltés (PDF formátum)

Tirászi Á.; Konkolyné Gyuró É. 2007: A települési környezetvédelmi programok tájökológiai összefüggései. Tájökológiai Lapok. 5 (2): 295-307. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É. 2007:  Az év fája a szelídgesztenye. Erdészeti Lapok. CXLII. Évf. 12. sz. pp. 392-394. Letöltés (PDF formátum)

2006

Palang H.; Printsmann A.; Konkoly-Gyuró É.; Urbanc M.; Skowronek E.; Woloszyn W. 2006: The forgotten landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape Ecology. 20. pp 645-655. Letöltés (PDF formátum)

Konkolyné Gyuró É. 2006: Tájkarakter. Tartalom és forma egysége a térben. Falu Város Régió 3.sz.  pp.26-32. Letöltés (PDF formátum)

Konkolyné Gyuró É. 2006: Az év fája. A magyar kőris kertészeti táji vonatkozásai. Erdészeti lapok CXLI. Évf. 12. sz. pp. 405-407. Megtekintés

Konkolyné Gyuró É.; Molnár S. 2006: Vizek mentén terpeszkedve. Az év fája a magyar kőris. Élet és Tudomány. LXI. Évf. 46. szám pp. 1452-1455. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.;Tirászi Á. 2006: How do top down and the bottom up approaches reflect landscape management in Hungary?  In: R.G.H. Bunce and R.H.G. Jongman (Eds) 2006. Landscape Ecology in the Mediterranean: inside and outside approaches. Proceedings of the European IALE Conference 29 March – 2 April 2005 Faro, Portugal. IALE Publication Series 3, pp. 217-226. Letöltés (PDF formátum)

Konkoly-Gyuró É.; Csorba P. 2006. The Second Hungarian Conference in Landscape Ecology: Landscape Europe Newsletter. pp. 7-8. Letöltés (PDF formátum)