Természetvédelmi vagyongazdálkodás

Tárgyfelelős: Dr. Puskás Lajos

Oktató(k): Dr. Puskás Lajos

 

A védett értékekkel, mint természeti erőforrással való értékorientált érdekeltségű fenntartási
tevékenység legfontosabb módszereinek megismertetése.
Az állami vagyon, a tulajdonosi (képviselet) és vagyonkezelői feladatok ellátása. Az önkormányzati
vagyon, a tulajdonosi (képviselet) és vagyonkezelői feladatok ellátása. A vállalkozói és a nonprofit
társasági és magán vagyon, a tulajdonosi (képviselet) és vagyonkezelői feladatok ellátása. A Public
Private Partnership (PPP) a köz és a magán szféra együttműködése. Természetvédelmi fejlesztésekberuházások
gazdasági kérdései.
A gazdálkodás, a tevékenységek környezet‐ és természetvédelmi megközelítésű tanúsításai.
Az értékszerkezetben bekövetkező változások és a területeken folyó egyéb tevékenységek
gazdálkodási, szervezeti, igazgatási, számviteli, adózási és jogi kérdései. A természetvédelem
költségvetési kapcsolatai.

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény