Vadászati politika

Tárgyfelelős: Dr. Horváth Sándor

Oktató(k): Dr. Horváth Sándor

 

 

Általános politikaelmélet, Ágazati és szakpolitikák. A politika eszközei, jogi szabályozás. A
természetmegőrzés fogalomrendszere, a természetvédelem alapelvei.
A vadászati politika definiálása, kialakulása és fejlődése hazánkban, viszonya és kapcsolata az
egyéb politikákkal. Természetvédelmi politika, erdészeti politika, környezetvédelmi politika,
vízgazdálkodás és vidékfejlesztés

 

Tantárgyi program 

Aktuális tantárgyi követelmény