Természetvédelmi politika

Tárgyfelelős: Dr. Puskás Lajos

Oktató(k): Dr. Puskás Lajos

 

 

Általános politikaelmélet, Ágazati és szakpolitikák. A természetmegőrzés fogalomrendszere, a
természetvédelem alapelvei. A természetvédelmi politika definiálása, kialakulása és fejlődése
hazánkban, viszonya és kapcsolata az egyéb politikákkal. A nemzetközi, az Európai Unió és a hazai
természetvédelmi politika jellemzői, új törekvései, aktuális kérdései, távlatai. A természetvédelmi
politika eszközei, jogi szabályozás. A természetvédelmi politika eszközei, természetvédelmi
programok, nemzeti természetvédelmi alapterv. A természetvédelmi politika eszközei, szervezeti
rendszer ‐ Természetvédelmi hatóságok, Nemzeti Park Igazgatóságok, társadalmi szervezetek, civil
kezdeményezések, az NGO‐k. A természetvédelem mai helyzete, konfliktusok és azok kezelési
lehetőségei. A természetvédelmi politika eszközei, gazdasági szabályozás, díjak és támogatások,
közhasznú és kiemelten közhasznú besorolás.

 

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény