Vadászati turizmus és marketing

Tárgyfelelős: Dr. Puskás Lajos

Oktató(k): Dr. Puskás Lajos

 A tantárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a turizmus fogalmaival és sajátos tényezőivel a vadgazdálkodásban,
továbbá a vadászatszervező irodák feladataival, tevékenységével; a marketing alapvető
fogalmaival, eszközrendszerével, módszereivel, a vállalati stratégia mellett a marketing stratégia
jelentőségével, a stratégiai tervezéssel. Ismeretnyújtás a vadgazdálkodási termékek, szolgáltatások
piacait, piaci pozícióit, továbbá a vadgazdálkodás‐ vadászat sajátosságaiból adódó marketing
tevékenységet, lehetőséget illetően.

 

 

 

Tantárgyi program

Aktuális tantárgyi követelmény